Periyodik muayene, Test ve Ölçüm hizmetini alanında uzman Mühendis ve Teknik kadromuz ile sunmaktayız.

PERİYODİK MUAYENE, TEST ve ÖLÇÜM

Hayatımızın her alanında elektrikli el aletleri, elektronik aletler, iş makineleri gibi yardımcı ekipmanlar vardır. Bu ekipmanların verimli çalışmaları için canlılar gibi sağlık kontrolleri ve muayene ihtiyaçları olmaktadır. Muayeneler gerektiği gibi ve zamanda yapılmaz ise verimlilik düşer ve ihtiyacı karşılanamaz hale gelir. Bu durumda yaptığımız yatırlımlar sahip olduğu değeri kaybedecektir.

Rekabetin arttığı, gün geçtikçe verimlilik ve maliyetlerin önem kazandığı işletmelerde, kesintileri en aza indirmek, verimliliği arttırmak ve maliyetleri azaltmanın gerektirdiği tüm çalışmaları sağlamayı misyon olarak benimsemekteyiz.

Sahip olduğumuz alt yapı, deneyimli ve uzman kadromuzdan hareketle dinamik bir ekip oluşturarak, periyodik muayene hizmetinde işletmelerin yaşadığı zorlukları sona erdirmek amacıyla sektöre hizmet sunmaktayız.

Periyodik Muayene, Test ve Ölçüm hizmetini alanında uzman, EMO (Elektrik Mühendisleri Odası) tarafından yetkilendirilmiş Mühendis kadromuz ile vermekteyiz.

Periyodik Muayene, Test ve Ölçüm departmanımız konut, eğitim, sağlık, kamu ve endüstriyel gibi tüm yapı sınıflarında aşağıda yer alan hizmetleri sunmaktadır.

İÇ TESİSAT PERİYODİK MUAYENESİ

Periyodik muayene kapsamında yapılarınızın tüm elektriksel altyapı ve üstyapısını kontrol edebiliriz. İş ve işçilik kaybı önlemek ve yatırım maliyetlerinin korunması için periyodik muayene yaptırmak işletmeler için bir gerekliliktir. Yaptıracağınız periyodik muayeneler işletmenizin ve yatırımlarınızın verimliliği açısından çok önemlidir.

Periyodik muayene yaptırmak ve ücretsiz keşif talebi için bizimle iletişim kurun.

Elektrik iç tesisatı periyodik muayene hizmeti kapsamı oldukça geniştir. Trafo alçak gerilim tarafından başlayarak tüm enerji odalarının, sayaç ve dağıtım panolarının, branşman noktalarının, kablo şaftının, jeneratör, ups, motor, makine ve teçhizatlar ile elektrik bağlantılarının, asansör elektrik tesisatının, aydınlatma tesisatının, zayıf akım tesisatının, anahtar, priz ve buatların, kompanzasyon sistemlerinin, topraklama tesisinin; mevcut proje ve standartlara uygunluğunun, elektrik tesisatı proje uygunluk değerlendirmelerinin, termal kamera incelemelerinin ve yük dengesinin detaylı bir şekilde incelenmesini ve raporlanmasını kapsar.

Elektrik tesisatı içerisindeki her türlü teçhizat ve makine için uygunluk raporu hazırlanır. Tesisatın zayıf noktaları tespit edilip raporlanarak ileride tesisin hizmet ya da üretim faaliyetlerinin durmasına neden olabilecek elektrik tesisatı kaynaklı arızaların önüne geçilmesi sağlanır.

Periyodik Muayene, yasal mevzuatlar ile belirlenmiş, uygulanması zorunluluk arz eden gerek iş ve işçi güvenliği gerek piyasa gözetim denetimleri ve gerekse Avrupa Birliği serbest pazarları en başta olmak üzere, ürettikleri ürünlerini farklı ülkelere göndermeyi, ihraç etmeyi amaçlayan üreticiler, uluslararası teknik onaylarının doğruluğunu kanıtlarken bazı muayene, ölçüm ve test işlemelerini yaptırmakla yükümlüdürler.

İş Sağlığı ve Güvenliği konusu çerçevesinde bir ürünün temel gereklilikleri incelendiğinde, sadece üretim aşamasında değil, üretiminden sonra piyasaya arzıyla birlikte kullanım koşullarına bağlı olarak da düzenli olarak birtakım kontrollerin devamlılığı esastır.

Periyodik muayenenin yaptırılmamasına bağlı, ticari faaliyetlerin yavaşlamasına veya durmasına neden olabilecek arızalar, hizmet, üretim veya üretimin durmasına bağlı olarak hammadde kaybına yol açarak yapılacak kontrollerin yanında karşılaştırılması mümkün olmayan maddi kayıplara sebebiyet verecektir.

İç Tesisat Periyodik Muayenesi Nerelerde Yapılır?

Elektrik iç tesisat periyodik muayene birçok alanda ihtiyacı zorunlu olmuştur. Bu kapsama dahil olan başlıca yerler aşağıda belirtilmiştir.

 • Endüstriyel Tesisler ve Fabrikalar,
 • Sağlık Hizmeti Veren Tesisler,
 • Ticari veya İktisadi İşletmeler,
 • Eğitim Yapıları,
 • Kültürel ve Sanatsal Yapılar,
 • Kamu Binaları,
 • Konut Şantiyeleri,
 • Geçici Hizmet Yapıları Muayene kapsamında olan yerlerdir.

İç Tesisat Periyodik Muayenesi Nasıl Yapılır?

Elektrik iç tesisat periyodik muayenesi başlıca aşağıdaki belirtilen kontroller ve ölçümler ile tamamlanmaktadır.

 • Gözle kontrol,
 • Ana ve tali panolarının sigorta değerleri kontrolü,
 • Kablo kesitleri kontrolü,
 • Kablo ve ek bağlantıların uygunluğu,
 • Topraklamanın varlığı,
 • İzole koruyucu ürünler ve koruma bariyer varlığı,
 • Akım ve gerilim ölçümlerinin ölçü aleti ile kontrolü ve uygunluğu,
 • Aydınlatma armatürlerinin, anahtarların, prizlerin ve buat kontrolleri,
 • Sayaç panosunun yeterli aydınlanma, muhafaza ve kolay ulaşılabilirlik durumunun kontrolü,
 • Aydınlatma ve topraklama raporunun ve yangın algılama sisteminin kontrolü yapılmalıdır.

İç Tesisat Periyodik Muayenesinde Hangi Test ve Ölçüm Cihazları Kullanılır?

 • Fluke 374 FC - True RMS Wireless AC/DC – Pens Ampermetre,
 • Fluke 287 - 50.000 Count AC+DC True RMS - Multimetre.

İç Tesisat Periyodik Muayenesi Ne Zaman Yapılmalıdır?

Elektrik tesisatının yılda en az bir kez kontrolü; 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmî Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında zorunlu hale getirilmiştir.

Periyodik muayene aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu süre imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik muayenesi, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır.

İç Tesisat Periyodik Muayenesi ile İlgili Yönetmelikler ve Yasal Mevzuat Nedir?

Elektrik tesislerinde can ve mal güvenliği açısından topraklama sistemlerinin yapılması ve işlerliğinin periyodik olarak kontrolü aşağıdaki yönetmeliklerce zorunlu tutulmuştur.

 • 11.2000 tarih ve 24246 sayılı Resmî Gazete ’de yayınlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği,
 • 08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmî Gazete ’de yayınlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği,
 • 07.2004 tarih ve 25494 sayılı Resmî Gazete ‘de yayınlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği,
 • 06.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
 • 07.2013 tarih ve 28710 sayılı Resmî Gazete ‘de yayınlanan İşyeri, Bina ve Eklentilerinde alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Yönetmeliği,
 • 04.2014 tarih ve 28628 sayılı Resmî Gazete ‘de yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği.

Yapılması Tavsiye Edilen Diğer Test ve Ölçümler Nelerdir?

Elektrik iç tesisat periyodik muayene uygunluğu kontrollerinin yanında bazı test, ölçüm ve kontrollerin de yapılması tavsiye edilmektedir. Bu hizmetler sitemizde bilgi amaçlı paylaşılmıştır.

 • Topraklama Ölçümü,
 • Artık Akım Anahtarı Testi,
 • Yıldırımdan Korunma Tesisatı Ölçümü,
 • Termal Kamera ve Sıcaklık Ölçümü,
 • Mekanik Elektrik İzolasyon ve Yalıtım Testi,
 • Katodik Koruma Ölçümü,
 • Elektrik Pano ve Enerji Analizi Ölçümleri,
 • Kompanzasyon Kapasite Ölçümleri,
 • Trafo Testleri,
 • Ups ve Jeneratör Testleri.

TOPRAKLAMA ÖLÇÜMÜ

İşletme ve yapılarınızda bulunan canlı varlıkların ve cihazlarınızın sağlığı için topraklama testi yapabiliriz.

Topraklama Ölçümü yaptırmak ve ücretsiz keşif talebi için bizimle iletişim kurun.

Elektrik tesisleri hayatımızın büyük bir kısmında yer almaktadır. Bugün artık elektrik enerjisinden yararlanmadan yaşamanın kolay olmadığını söyleyebiliriz. Elektrik enerjisi sayılamayacak kadar çok yerde işimizi kolaylaştırırken, yalıtım bozuklukları insanlar ve diğer canlılar için tehlike doğurabilir.

Topraklama güvenliği olan bir yerde, elektrik kaçağı olan bir iletkene (ürüne, malzemeye, vb..) bir kişi tarafından dokunulduğunda elektrik akımı insan üzerinden değil, toprak hattı üzerinden geçer ve çarpılma tehlikesi ortadan kalkmış olur. Bunun için topraklama direncinin 0 (sıfır)’a yakın olması istenilir.

Bu senaryonun tam tersi, topraklamanın olmadığı düşünüldüğünde ise can ve mal kayıplarına kadar varabilecek hasarlar ortaya çıkabilmektedir. Bu tehlike “Elektrik Çarpması” olarak adlandırılır. Ayrıca yalıtım bozuklukları yangınlara da yol açabilir.

İnsanların ve diğer canlıların elektrik çarpması olayını yaşadığı anda vücutlarının iki ayrı noktasının farklı elektriksel potansiyel olduğu ve bu sebeple üzerlerinden akım geçtiği bilinmektedir.

Bir kişinin gerilim altındaki tesis bölümlerine dokunması doğrudan veya dolaylı yollardan olabilir. Doğrudan dokunmaya karşı alınan önlemler yapısal ve mekanik önlemler ile yalıtma olarak özetlenebilir.

Enerji üretim, iletim ve dağıtım şebekelerinde insan hayatı ve bazı aygıtların korunması bakımından yapılan en etkili önlemlerden biri de topraklamadır. Gerilim altında olmayan bütün tesisat kısımlarının, uygun iletkenlerle toprak kitlesi içerisine yerleştirilmiş bir iletken cisme (elektrot) bağlanmasıdır.

Topraklamanın amacı, elektrikli alıcıları kullananların can güvenliğini sağlamak ve cihazların zarar görmesini önlemektir.

Bütün elektrik makinelerinin gövdeleri, boruların madeni kısımları, kurşunlu kabloların kurşun kılıfları, tablo ve benzerlerinin metal kısımları topraklanmalıdır.

Topraklama işletme akım devresinin bir noktasının veya bir tesisisin akım taşımayan iletken kısımları ile toprak arasında iletken bir bağlantı kurmak olarak ta tanımlanabilir.

Topraklama Çeşitleri Nelerdir?

1. Koruma topraklaması

Canlıları tehlikeli dokunma gerilimlerine karşı korumak için işletme araçlarının aktif olmayan metal kısımlarının topraklanmasıdır. Normal şartlarda gerilim altında olmayan kısımları kapsar.

 • Alçak Gerilim koruma topraklaması en fazla 3 Ohm olmalıdır.
 • Orta Gerilim koruma topraklaması en fazla 5 Ohm olmalıdır.

2. İşletme topraklaması

İşletme akım devresinin, tesisin normal işletilmesi için topraklanması. Aktif bölümlerin ve sıfır iletkeninin topraklanmasına işletme topraklaması denir. Normal şartlarda gerilim altında olabilen kısımları kapsar.

 • İşletme topraklaması en fazla 2 Ohm olmalıdır.

3. Fonksiyon topraklaması

Bir iletişim tesisinin veya bir işletme elemanının istenen fonksiyonu yerine getirmesi için yapılan topraklamadır.

 • Paratoner topraklaması en fazla 10 Ohm olmalıdır.

Topraklama Ölçümü Nerelerde Yapılır?

Günümüzde kullanılan neredeyse tüm cihaz ve makinaların topraklanmasında gerekli norm ve şartnamelere uyulması bir zorunluluktur.

 • Jeneratör ve trafoların nötr noktaları,
 • Çeşitli kesiciler, dağıtım hücre ve panoları,
 • Parafudr ve izolatör altlıkları,
 • Paratoner tesisleri,
 • Şalt ya da trafo merkezlerindeki tüm boru şebekeleri,
 • Telefon santralleri,
 • Anten tesisleri, alıcı-verici istasyonları,
 • Sıvı ve gaz bulunan tanklar ve bunların metal aksamları,
 • Yüksek bacalar ve kablo taşıma sistemleri,
 • UPS (kesintisiz güç kaynağı),
 • Bilgisayarlar, IT Odaları ve Veri Merkezleri,
 • Dış cephe kaplaması metal kısımları,
 • Aydınlatma armatürleri metal bağlantı kutuları,
 • ATM ‘ler topraklanmaktadır.

Topraklama Ölçümü Nasıl Yapılır?

Topraklama ölçümü yapılacak tesis, cihaz veya makinenin çeşidine göre topraklama ölçüm yöntemleri değişmektedir. Fakat bütün yöntemler aynı mantıkta işlemektedir.

 • Gözle muayene,
 • Koruma iletkenlerinin, ana ve tamamlayıcı potansiyel dengeleme iletkenleri bağlantılarının sürekliliğinin ölçülmesi ve denetlenmesi,
 • Elektrik tesisinin yalıtım direncinin ölçülmesi ve denetlenmesi,
 • Toprak özgül direncinin ölçülmesi,
 • Topraklama direncinin ölçülmesi,
 • Beslemenin otomatik kesilip kesilmediğinin denetlenmesi,
 • Çevrim empedansının kontrolü,
 • Hata akımı koruma düzeninin kontrolü yapılmalıdır.

Topraklama Ölçümünde Hangi Cihazlar Kullanılır?

Ölçüm yapılacak tesis, cihaz veya makine için değişik test aletleri kullanılabilir. Burada önemli olan durum ise tesisin, cihazın veya makinenin sahip olması gereken topraklama direnç değerinin doğru belirlenmesidir. Topraklama direnç değerinin hatalı belirlenmesi önüne geçilemeyecek kayıplara sebebiyet verebilir.

 • Fluke 1623-2 - Toprak Direnci Meger Test Cihazı,
 • FLUKE 1662 - Çok fonksiyonlu elektrik tesisat test cihazı,
 • SEW 4235ER - Topraklama Direnci ve Özdirenci Ölçer,
 • CHAUVİN ARNOUX CA6117 - Çok fonksiyonlu elektrik tesisat test cihazı,
 • KYORİTSU KEW 6016 - Çok fonksiyonlu elektrik tesisat test cihazı,
 • METREL MI 3102 BT - Çok fonksiyonlu elektrik tesisat test cihazı.

Topraklama Ölçümü Ne Zaman Yapılmalıdır?

21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren “Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği” Ek-P bölümünde çeşitli topraklama tesislerinin işletme dönemi içindeki muayene, ölçme ve denetlemelere ilişkin önerilen periyotlar aşağıdaki gibi belirlenmiştir;

 • Elektrik üretim iletim ve dağıtım tesisleri: 2 yıl,
 • Enerji nakil ve dağıtım hatları: 5 yıl,
 • Sanayi tesisleri ve ticaret merkezleri: 1 yıl,
 • Topraklama tesislerinin diğer muayene, ölçme ve kontrolleri: 2 yıl,
 • Sabit işletme elemanları için: 1 yıl,
 • Yer değiştirebilen işletme elemanları için: 6 ay,
 • Parlayıcı, patlayıcı tehlikeli ve zararlı madde içeren işyerleri: 1 yıl.

Topraklama Ölçümü ile İlgili Yönetmelikler ve Yasal Mevzuat Nedir?

Elektrik tesislerinde can ve mal güvenliği açısından topraklama sistemlerinin yapılması ve işlerliğinin periyodik olarak kontrolü 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmî Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği gereği zorunlu tutulmuştur.

Ayrıca 20.06.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında 17.07.2013 tarih ve 28710 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan İşyeri, Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği topraklama sistemlerinin yılda bir defa olmak üzere periyodik muayenesinin yapılması gerekmektedir.

Yapılması Tavsiye Edilen Diğer Test ve Ölçümler Nelerdir?

 • Elektrik İç Tesisat Periyodik Muayene,
 • Artık Akım Anahtarı (Kaçak Akım) Testi,
 • Yıldırımdan Korunma Tesisatı Ölçümü,
 • Mekanik Elektrik İzolasyon ve Yalıtım Testi,
 • Katodik Koruma Ölçümü.

ARTIK AKIM ANAHTARI (KAÇAK AKIM) TESTİ

Kaçak akım testi ile elektrikli cihazların korunması ve canlıların dokunma gerilimden etkilenmemesi için gerekli önlemleri sunabiliriz.

Kaçak Akım Testi yaptırmak ve ücretsiz keşif talebi için bizimle iletişim kurun.

Elektrikle çalışan cihazlarda ve elektrik taşıyan kablolarda, yalıtım deformasyonu ya da montaj hatası sonucu kaçak akım oluşmaktadır. Bunun sonucunda can ve mal kayıpları yaşanabilir. Elektrik ile çalışan sistemin sağlıklı ve doğru çalıştığından emin olmak için periyodik olarak elektrik testlerinin yapılması gereklidir.

Sisteme kaçak akım rölesi entegre edildikten sonra da cihazların periyodik olarak belirli zamanlarda doğru ve sağlıklı çalışıp çalışmadığına ilişkin fonksiyon testleri yapılmalıdır. Aksi halde tesiste kaçak akım rölesi bulunmasına rağmen sağlıklı bir şekilde çalışmıyorsa, can ve mal kaybı meydana gelebilir.

Kaçak akım koruma rölesinin görevi bir yalıtım hatasından kaynaklanan hata akımı olduğu anda devreyi kesip o hata akımına maruz kalabilecek bir insanın hayatını kurtarmaktır. Bu noktada kaçak akım rölesinin hem açma akımı hem de açma zamanı kontrol edilmeli, standartlara uygun değilse değiştirilmelidir.

30 mA hassasiyetindeki kaçak akım koruma rölesi insan hayatını korumaya yönelik kullanılır.

300 mA hassasiyetindeki kaçak akım koruma rölesi büyük ölçüdeki bir yalıtım hatasının oluşturduğu yangın riskini engellemeye yönelik kullanılır.

Kaçak Akım Testi Nerelerde Yapılmalıdır?

Test ve ölçümler kaçak akım koruma rölelerinin kontrol ettiği priz, elektronik cihaz, makine vb. tüm son tüketici noktalarından yapılmalıdır.

Beklenmeyen kaçak akım açma olayları tespit etmek ve önlemek için ölçüm Kaçak Akım Pens Ampermetresiyle de yapılabilir.

Kaçak Akım Testi Nasıl Yapılır?

 • Kaçak Akım Rölesi üzerinde yer alan test butonunun mekaniksel olarak çalışır halde olduğu test edilir.
 • Ölçümler çok fonksiyonlu elektriksel test cihazı ile yapılır.
 • Test ve ölçümler kaçak akım koruma rölelerinin kontrol ettiği tüm son tüketici noktalarından yapılmalıdır.
 • Kaçak akım koruma rölelerinin son tüketici noktalarındaki açma akımı (mA) ve açma zamanı (ms) ölçülerek anahtarın doğru akımda ve doğru zamanda açma yapıp yapmadığı kontrol edilir.

Kaçak Akım Testinde Hangi Cihazlar Kullanılır?

Test yapılacak Kaçak Akım Rölesi Testi için aşağıdaki cihazların yardımı ile yapılmaktadır.

 • FLUKE 1662 - Çok fonksiyonlu elektrik tesisat test cihazı,
 • Fluke 369 FC - Kaçak Akım Pens Ampermetre,
 • GW Instek GLC-9000 - Kaçak Akım Test Cihazı,
 • CHAUVİN ARNOUX CA6117 - Çok fonksiyonlu elektrik tesisat test cihazı,
 • KYORİTSU KEW 6016 - Çok fonksiyonlu elektrik tesisat test cihazı,
 • METREL MI 3102 BT - Çok fonksiyonlu elektrik tesisat test cihazı.

Kaçak Akım Testi Ne Zaman Yapılmalıdır?

 • Kaçak Akım Testinin yılda 1 kez yapılması tavsiye edilir,
 • Kaçak Akımın koruduğu hatta yeni bir cihaz ilave edildiğinde,
 • Zamansız ve belirsiz Kaçak Akım Rölesi Açmalarında.

Kaçak Akım Testi ile İlgili Yönetmelikler ve Yasal Mevzuat Nedir?

Yerel mevzuatımıza baktığımızda elektrikle ilgili birçok dolaylı veya doğrudan madde bulunmaktadır. Kaçak akım rölesi ilgili maddelerin genellikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın mevzuatında yer almaktadır.

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’nin 18. Maddesi’nde elektrik ana dağıtım noktalarına yangından korumaya yönelik kaçak akım rölesinin (300 mA anma kaçak akım değerine sahip kaçak akım rölesi) kullanılması, tali dağıtım noktalarına ise hayat korumaya yönelik kaçak akım rölesinin (30 mA anma kaçak akım değerine sahip kaçak akım rölesi) düzeneği ile birlikte termik manyetik şalter veya otomatik sigorta (ayrı ayrı veya birlikte) konulması ve tüm koruma düzenleri arasında seçicilik sağlanması yer almaktadır.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’nün 315. Maddesi’nde kaçakların belli seviyenin üstüne çıkmasını engelleyen kaçak akım rölesi aynı şekilde topraklı cihazlarda topraklamada bir sıkıntı yaşandığında devreyi kesen kontaktörün bulunması uygun bulunmuştur.

Çeşitli mevzuatlarda elektrikten kaynaklanan iş kazası ve yangınların engellenmesi için birçok hüküm mevcuttur.

Kaçak akım röleleri elektrikten kaynaklanan iş kazaları ve yangınların engellenmesinde önemli rol oynaması sebebiyle bu hükümlerle dolaylı yoldan ilişkilendirilebilir.

Yapılması Tavsiye Edilen Diğer Test ve Ölçümler Nelerdir?

 • Elektrik İç Tesisat Periyodik Muayene,
 • Topraklama Ölçümü,
 • Yıldırımdan Korunma Tesisatı Ölçümü,
 • Termal Kamera ve Sıcaklık Ölçümü,
 • Mekanik Elektrik İzolasyon ve Yalıtım Testi,
 • Elektrik Pano ve Enerji Analizi Ölçümleri.

YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI ÖLÇÜMÜ

Yapıların yıldırımdan korunma sisteminin dayanım gücü hakkında sonuçlar çıkartabiliriz.

Yıldırımdan Korunma Tesisatı Ölçümü yaptırmak ve ücretsiz keşif talebi için bizimle iletişim kurun.

Yıldırımdan koruma sisteminin tipi ve yeri, yeni bir yapının tasarımı sırasında dikkatle incelenmeli, böylece yapının elektriksel olarak iletken bölümlerinden en büyük yararlanma sağlanmalıdır. Bu suretle birleştirilmiş bir tesisatın tasarımı ve yapılışı kolaylaşır, estetik görünüşler geliştirilebilir ve yıldırımdan koruma sisteminin etkinliği en düşük maliyet ve gayret ile arttırılabilir.

Toprağa geçiş ve temel demirlerinin, etkili bir topraklama bağlantısı teşkil etmek amacı ile doğru biçimde kullanılması, şantiyede inşaat çalışması başladıktan sonra mümkün olmayabilir.

Buna göre toprak özdirenci ve toprağın yapısı, projenin mümkün olan ilk aşamalarında incelenmelidir. Bu bilgi, temel tasarımı çalışmalarını etkileyebilen bir topraklama bağlantısı sisteminin tasarımı için esastır.

Gereksiz çalışmalardan kaçınılması için yıldırımdan koruma sistemi tasarımcıları ile mimarlar ve yüklenici (müteahhit) arasında iyi bir iş birliği yapılması önemlidir.

Yıldırımdan Korunma Tesisatı Ölçümü Nerelerde Yapılır?

Farklı yapı sınıfları için yapı tipleri aşağıda belirtilmiştir;

1. Genel Yapılar;

 • Ticari, endüstriyel, tarım, eğitim veya mesken olarak alışılagelmiş amaçlarla kullanılan yapılardır.

2. Özel Yapılar;

 • Sınırlı tehlikesi olan yapılar; İnşaat malzemesi, içindekiler veya kullananların yapının tüm hacmini yıldırım etkilerine karşı savunmasız duruma getirdiği yapılardır.
 • Çevresi için tehlikeli yapılar; İçindeki malzemeler, yıldırım çarptığında çevresi için tehlikeli olan yapılardır.
 • Sosyal ve fiziksel çevre için tehlikeli yapılar; Yıldırım çarpması sonucu biyolojik, kimyasal ve radyoaktif yayılmalara sebep olan yapılardır.
 • Çeşitli yapılar; 60 metreden yüksek yapılar, çadırlar, kamp alanları, spor alanları, geçici tesisler ve inşaat halindeki yapılardır.

3. Yıldırımdan Korunma Tesisatı Ölçümü Nasıl Yapılır?

Denetimler, bir yıldırımdan koruma sisteminin belirlenmiş olan etkinliğinin kontrol edilmesi ve güvenilir olarak çalışmaya hazır halde tutulması için ana şartlardan biridir.

Yıldırımdan korunma sisteminin denetlenmesi, bir yıldırımdan korunma uzmanı tarafından yapılmalıdır. Yıldırımdan korunma uzmanı, yıldırımdan korunma konusunda belgesi bulunan elektrik mühendisi olmalıdır.

Denetlemeyi yapanın elinde, Yıldırımdan korunma sistemi için gerekli olan, tasarım kriterleri, tasarım açıklamaları ve teknik resimler gibi dokümanları kapsayan bir Yıldırımdan korunma sistemi tasarım raporu hazır bulunmalıdır.

Yıldırımdan korunma sistemini denetleyenin elinde ayrıca, daha önce yapılmış olan Yıldırımdan Korunma Tesisatı bakımlarına ve denetimlerine ait raporlar mevcut olmalıdır.

Denetim, teknik dokümanların, gözle yapılan denetimin, ölçmelerin ve denetim dokümanlarının kontrolünü kapsar.

 • Teknik dokümanların kontrolü,
 • Göz ile denetim,
 • Deneyler (Ölçmeler),
 • Denetimin raporlanması.

Yıldırımdan Korunma Tesisatı Ölçümünde Hangi Cihazlar Kullanılır?

Yıldırımdan Korunma Tesisatı Ölçümü aşağıdaki cihazların yardımı ile yapılmaktadır.

 • Fluke 1623-2 - Toprak Direnci Meger Test Cihazı,
 • SEW 4235ER - Topraklama Direnci ve Özdirenci Ölçer,
 • CHAUVİN ARNOUX CA6117 - Çok fonksiyonlu elektrik tesisat test cihazı,
 • KYORİTSU KEW 6016 - Çok fonksiyonlu elektrik tesisat test cihazı,
 • METREL MI 3102 BT - Çok fonksiyonlu elektrik tesisat test cihazı.

Yıldırımdan Korunma Tesisatı Ölçü Ne Zaman Yapılmalıdır?

Yıldırımdan koruma sistemi denetimlerinin zaman aralıkları aşağıdaki kriterlerle belirlenmelidir;

 • Yapı tesisinin veya korunan bölgenin sınıflandırılmasına göre, özellikle ortaya çıkacak zararlardan doğacak etkiler göz önüne alınarak,
 • Koruma sınıfına göre,
 • Yerel çevre koşulları korozif atmosferik çevrede denetimler daha kısa zaman aralıkları ile yapılmalıdır,
 • Her bir Yıldırımdan Korunma Tesisatı elemanının yapılmış olduğu malzemeye göre,
 • Yıldırımdan Korunma Tesisatı bileşenlerinin bağlandığı yüzeyin tipine göre,
 • Toprağın durumuna ve bununla ilişkili olan korozyon hızına göre.

Yıldırımdan Korunma Tesisatı ile İlgili Yönetmelikler ve Yasal Mevzuat Nedir?

Önceki standart olan TS 622 standardı 04.12.1990 tarihinde kabul edilmiş ve 05.06.2007 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlükten kaldırılan bu standartta bahsi geçen radyoaktif paratonerlerin ithalatı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından durdurulmuş, daha sonra ikinci bir genelge ile kullanımı yasaklanmış, mevcut olanların ise sökülerek kuruma teslimi talep edilmiştir. Radyoaktif paratonerlerden doğan piyasadaki boşluğu, radyoaktif isminden radyo kısmının atılmasıyla türetilen ve etkinliği EN, HD, IEC gibi uluslararası standart kuruluşları tarafından kabul edilmeyen aktif paratoner tipleri doldurmuştur.

ESE tipi paratoner olarak tanımlanan, ülkemizdeki adıyla aktif paratonerlerin aralarında Fransa’nın da bulunduğu birkaç ülkenin ulusal standardında yeri olmakla birlikte uluslararası hiçbir standartta yer almamaktadır. Keza aktif paratonerler ulusal standardımız olan TSE’nin yürürlükte bulunan TS EN 62305 standardında da yer almamaktadır. Hatta koruma çaplarındaki manipülasyonlar sebebiyle çeşitli yerlerdeki birçok tüketici mahkemesinde mahkûm edilmiştir.

Uluslararası ve ulusal standartlarda yeri olmayan bir ürünün yıldırımdan korunma sistemi olarak kullanımı mümkün olmayıp öncelikle bina ve tesisler için TS EN 62305 serisi standartlara göre risk analizi yapılması, anılan analizin sonucuna göre yıldırımdan korunma sistemi kurulması gerekliliği ortaya çıkmış ise yine aynı standartlara uygun olarak yıldırımdan korunma sistemi tesis edilmesi gerekmektedir.

Yapılması Tavsiye Edilen Diğer Test ve Ölçümler Nelerdir?

 • Elektrik İç Tesisat Periyodik Muayene,
 • Topraklama Ölçümü,
 • Artık Akım Anahtarı Testi,
 • Termal Kamera ve Sıcaklık Ölçümü,
 • Mekanik Elektrik İzolasyon ve Yalıtım Testi,
 • Katodik Koruma Ölçümü.

TERMAL KAMERA ve SICAKLIK ÖLÇÜMÜ

Elektrik panoları ve makinaların çalışma sıcaklıklarını ölçerek yangın riskini önleyici öneriler sunabiliriz.

Termal Kamera ve Sıcaklık Ölçümü yaptırmak ve ücretsiz keşif talebi için bizimle iletişim kurun.

Termal kamera, kullanım alanı olarak ilk defa gece görüş sistemleri, ısıya güdümlü füzeler gibi askeri alanlarda kendisine yer buldu.

Günümüzde önemli bir alan ise mühendislik uygulamalarıdır. Termal kamera ölçümleri elektrik tesislerinde arıza ve arızanın sebep olacağı maliyetleri önlemede, enerji üretimi ve dağıtımında enerji kalitesi açısından son derece önemlidir.

Termal kamera, görüntüleme yöntemi olarak gözle görülmeyen IR enerjiyi (ısıyı) esas alan ve görüntünün genel yapısını IR enerjiyi göre oluşmuş renkler ve şekillerin belirlendiği görüntüleme sistemidir. Çok çeşitli disiplinlerde çok farklı kullanım amaçları bulunmaktadır. Güç sarfiyatı yapan veya ileten tüm ekipmanlar arızalanmadan önce ısınırlar ve infrared enerji (ısı) yayarlar. Temassız ölçüm cihazları olan termal kameralar nesnelerin yaymış oldukları bu görünmez infrared enerjiyi algılayarak elektronik sinyale dönüştürdükten sonra, kamera ekranında termal görüntü şeklinde gösterirler.

Endüstriyel tesislerde termal kameranın bakım amacıyla kullanılması son derece etkin bir koruyucu bakım sağlamanın yanı sıra söz konusu işletmelerdeki potansiyel tehlikeleri belirleyerek yangın ve diğer riskleri azaltmakta böylece emniyetin artmasını sağlamaktadır. Tesislerin elektrik ve mekanik sistemlerinde uygulanan termal kamera ölçüm çalışmaları, çıplak gözle görülmesi mümkün olmayan problemli elemanların kolaylıkla ve anında tespit edilmesini sağlayarak beklenmedik duruşları önlemektedir.

Bu durum, işletmenin hem bakım planlarının daha iyi yapılmasını hem de üretim kayıplarının azalmasını sağlamaktadır. Termal kamera ile denetleme yeni veya revize edilmiş sistemlerin kabul testlerinin daha güvenli yapılmasını da sağlamaktadır. Sistemin yeni olması sorunsuzdur anlamına gelmemektedir. Sistemin sorunsuz kabulü için yapılacak ölçümler, önceden zayıf bağlantı yerlerinin, izolasyon kaçaklarının, aşınmış noktaların, çatlakların, yağlama sorunlarının veya daha sonra problem çıkarabilecek yerlerin tespitini sağlamaktadır.

Termal kamera ölçümü ile tesisteki enerji kayıplarının fazla olduğu noktalar da tespit edilerek onarılmakta ve enerji tasarrufu sağlanarak maliyetler azaltılmaktadır. Sonuçları geniş bir alanı etkileyecek olan enerji dağıtım sistemlerinin arızalanmasını önlemek çok önemlidir. Hem güvenlik açısından hem de kullanım açısından kolaylık sağlayan termal kameralarla bu sistemlerin incelenmesi hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Termal Kamera ve Sıcaklık Ölçümü Nerelerde Yapılır?

 • Endüstriyel Tesisler,
 • Sağlık Hizmeti Veren Tesisler,
 • Ticari veya İktisadi İşletmeler,
 • Eğitim Yapıları,
 • Kültürel ve Sanatsal Yapılar,
 • Kamu Binaları,
 • Konut Şantiyeleri,
 • Geçici Hizmet Yapıları Muayene kapsamında olan yerlerdir.

Termal Kamera ve Sıcaklık Ölçümü Nasıl Yapılır?

Otomotiv sektöründe mekanik parçaların ısısını, elektrik panoları, trafo gibi akımı dengeleyen teçhizatlarının elektrik kaçaklarını, buhar sistemli ekipmanlar, tank levelleri ve izolasyonlarında yaşanan ısı kayıplarını tespit etmede kullanılmaktadır.

 • Termal kamera görüntülenen ekipmana temas ettirilmeden kullanılır,
 • Sistem aktif çalışır halde iken görüntüleme yapılır,
 • Elektrik / mekanik tesisat işlerinde uzman kişiler tarafından görüntü alınır,
 • Görüntüleme yapıldıktan sonra uzman tarafından raporlanır,
 • Raporlamadan sonra gerekli onarım ve tadilat işlerinde uzman kişiler tarafından yapılır,
 • Termal kamera ile tarama işlemi yılda bir veya iki kere yapılmalıdır.

Termal Kamera ve Sıcaklık Ölçümü Testinde Hangi Cihazlar Kullanılır?

Termal Kamera ve Sıcaklık Ölçümü aşağıdaki cihazların yardımı ile yapılmaktadır.

 • FLUKE TİS 20 - Termal kamera,
 • Fluke TiS75 - Performans Serisi Termal Kamera,
 • FLIR E5 - Termal Kamera,
 • TESTO 865 - Termal Kamera.

Termal Kamera ve Sıcaklık Ölçümü Ne Zaman Yapılmalıdır?

 • Termal kamera ile tarama işlemi yılda bir veya iki kere yapılmalıdır.

Yapılması Tavsiye Edilen Diğer Test ve Ölçümler Nelerdir?

 • Elektrik İç Tesisat Periyodik Muayene,
 • Topraklama Ölçümü,
 • Elektrik Pano ve Enerji Analizi Ölçümleri,
 • Kompanzasyon Kapasite Ölçümleri,
 • Trafo Testleri,
 • Ups ve Jeneratör Testleri.

ELEKTRİK İZOLASYON ve YALITIM TESTİ

Cihazların, panoların ve kablolarda oluşabilecek yalıtım hatalarından korunmak için test yapabiliriz.

Elektrik İzolasyon ve Yalıtım Testi yaptırmak ve ücretsiz keşif talebi için bizimle iletişim kurun.

İzolasyon direnci ölçümü hemen hemen her elektrikli ürün ve cihaz için gerek üretim aşamasında gerekse servis aşamasında yapılan bir testtir. Bu testler sonucunda insan sağlığını tehdit edebilecek arızalar tespit edilerek önlenir.

İzolasyon test cihazları bir mühendisin en önemli yardımcılarından biridir. Çok hızlı sonuçlar elde edebilir ve önlemini çok hızlı bir şekilde alabilirsiniz. Ayrıca bir insanın bu gibi testleri cihaz kullanmadan yapması oldukça tehlikelidir. Yani can güvenliği açısından oldukça önemli bir cihazdır.

Yapacağınız periyodik bakımlar ile de gelecek planlarınızı daha rahat bir şekilde yapabilirsiniz.

İzolasyon Test Cihazlarının başlıca özellikleri aşağıda belirtilmiştir;

 • Birçok alanda (Kabloların, trafoların, motorların, jeneratörlerin, yüksek gerilim şalterlerin, kablo tesisatlarının vb.) kullanılabilmesi en önemli avantajlarından biridir.
 • Birçok farklı kademe ayarıyla uygun olan kademeyi çok kolay bir şekilde seçebilirsiniz.
 • Çok yüksek değerdeki izolasyon direnç değerlerinin (Yaklaşık 35 Teraohm) ölçülmesini sağlar.
 • Her testten sonra otomatik deşarj sistemleri vardır.
 • Veriler bilgisayar için hazırlanmış özel yazılımlarla analiz edilebilir. Ölçümleri canlı olarak takip etme imkânı sağlar.

 İzolasyon ve Yalıtım Testi Nerelerde Yapılır?

 • Büyük motorların izolasyon direnç testlerini yapmak için kullanılabilir.
 • Alçak gerilim (AG), orta gerilim (OG) ve yüksek gerilim (YG) kabloları, transformatörler ve elektrik cihazlarının izolasyon direnç testlerinde kullanılabilir.
 • Yüksek gerilim jeneratörlerinin izolasyon direnç testlerini yapmak için kullanabilirsiniz.

İzolasyon ve Yalıtım Testi Nasıl Yapılır?

İzolasyon ve Yalıtım Testi iki şekilde yapılır;

1. Dielektrik İzolasyon Güç Testi (Breakdown);

Bu test “Dayanıklılık” testidir. Kullanma voltajının üstünde bir gerilim belli bir süre boyunca uygulanır. Test edilen nesnenin dayanması gerekir. Bu yöntemle direnç değeri (Ω) ölçülmez.

2. Yüksek Gerilim İzolasyon Testi;

Kabloya zarar vermeyecek bir gerilim seçilir. İzolasyon Direncini öğrenmek için yapılır. Gelişmiş cihazlarda farklı analiz araçları vardır.

İzolasyon ve Yalıtım Testinde Hangi Cihazlar Kullanılır?

 • Fluke 1555 - İzolasyon Direnci Test Cihazı,
 • Fluke 1587 FC - İzolasyon Test Cihazı + True RMS Multimetre,
 • MEGGER MIT515 - İzolasyon Test Cihazı,
 • SEW 6212A IN - İzolasyon Test Cihazı.

Yapılması Tavsiye Edilen Diğer Test ve Ölçümler Nelerdir?

 • Elektrik İç Tesisat Periyodik Muayene,
 • Topraklama Ölçümü,
 • Artık Akım Anahtarı Testi,
 • Yıldırımdan Korunma Tesisatı Ölçümü,
 • Termal Kamera ve Sıcaklık Ölçümü,
 • Elektrik Pano ve Enerji Analizi Ölçümleri,
 • Kompanzasyon Kapasite Ölçümleri,
 • Trafo Testleri,
 • Ups ve Jeneratör Testleri.

KATODİK KORUMA ÖLÇÜMÜ

Gazlı ve basınçlı tankların elektrik ark ve yangın güvenliği için öneriler sunabiliriz.

Katodik Koruma Ölçümü yaptırmak ve ücretsiz keşif talebi için bizimle iletişim kurun.

Katodik koruma, metal yapıları, bulundukları ortam içerisinde elektrokimyasal yolla korozyondan koruma metodudur. Yani katodik koruma elektrokimyasal bir olay olup, amaç metal yapıda korozyonu meydana getiren oksijeni metal yapıdan uzaklaştırmaktadır.

Katodik koruma sistemlerinin ana prensibi elektrokimyasal korozyon teorisine dayanmaktadır. Bu sistemlerdeki asıl amaç metalde korozyona neden olan “Oksijeni” metalden uzak tutmaktır. Yani bu sistemlerdeki asıl amaç koruma sistemi için kullanılacak metali (magnezyum vb.) anot gibi çalıştırıp korozyona uğratmak ya da korozyondan korunacak yapıyı katot olarak kullanarak bir korozyon hücresi oluşturmaktır.

Katodik Koruma Ölçümüm Nerelerde Yapılır?

 • Doğal gaz, deniz dibi, atık su, içme suyu, petrol ve benzeri boru hatlarında,
 • Gemiler, deniz otobüsleri, yatlar, feribotlar, denizaltılar, şamandıralar, liman, kazık ayakları, platformlar, iskele ve benzeri deniz araçlarında,
 • Yer altı LPG ve akaryakıt, yer üstü akaryakıt tankları, içme su depolama tankları, atık su tankları ve benzeri tanklarda,
 • Termosifonlar, soğutma ve ısıtma sistemleri, buhar kazanları, boiler tankları ve benzeri su sistemlerinde yapılmaktadır.

Katodik Koruma Ölçümü Nasıl Yapılır?

 • Galvanik Anot Metodu
 • Dış Akım Kaynaklı Metot (Trafo / Redresör)

Katodik Koruma Ölçümünde Hangi Cihazlar Kullanılır?

 • Bakır/Sülfat Referans Elektrodu,
 • Dijital Avometre veya Multimetre.

Katodik Koruma Ölçümü Ne Zaman Yapılmalıdır?

Katodik Koruma ölçüm ve kontrollerin yılda iki defa (Yaz ve Kış aylarında) yapılması tavsiye edilir.

Türk standartları enstitüsü TS 5141 EN 12954 Katodik koruma- Gömülü veya suya daldırılmış metalik yapılar için boru hatları için prensipler ve uygulama standardında madde 10.3,3,1 Katodik koruma sisteminin muayenesi Çizelge 2`ye göre Galvanik Anot İstasyonlarında yıllık veya işletme gerektiriyorsa daha sık yapılmalıdır.

Katodik Koruma ve Ölçüm ile İlgili Yönetmelikler ve Yasal Mevzuat Nedir?

Katodik Koruma ölçümlerinin kontrollerinin yapılmasına dair Mevzuat gereği İş Kanunu çerçevesinde tanımlanan bir yönetmelik bulunmaktadır. Bu yönetmelik “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” dir.

Yönetmeliğin, Ek-III Bölümünün 2.3. Tesisatlar maddesinin, 2.3.1. bendi “ilgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece tesisat periyodik kontrolleri yılda bir yapılır.” hükmündedir. Ayrıca bu Yönetmeliği’nin Ek III Bölümünün 2.4. Tezgahlar maddesinin, 2.4.1. bendi “Makina ve tezgahların periyodik kontrolleri Ek III; Madde 1.4’te yer alan hususlara uygun olarak yapılır” hükmündedir.

Yapılan bu elektriksel kontrol; elektriksel ölçüm ve elektriksel muayeneler, 21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete ‘de Yayınlanan Elektrik Tesislerinde Katodik Korumalar Yönetmeliği, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve 4/111984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 standardında belirtilen hususlara göre yapılır.

Katodik Koruma ölçümleri de bu kapsamda değerlendirilmekte ve bağlı bulunduğu standart ışığında kontrol edilmektedir.

KOMPANZASYON KAPASİTE DEĞERLEME VE PERİYODİK TAKİBİ

Kompanzasyonun doğru değerde kurulması ve periyodik takibi ile işletmenizi elektrik cezalarından kurtarabiliriz.

Kompanzasyon Kapasite Değerleme ve Periyodik Takip yaptırmak ve ücretsiz keşif talebi için bizimle iletişim kurun.

Kompanzasyon, akım ile gerilim arasındaki faz farkının en ideal olabilecek açıya getirilerek, sistemi olumsuz etkileyen reaktif güçlerin sıfıra yaklaştırılması olayıdır. Yani güç faktörü cosΦ düzeltilir. Böylece enerji iletim hatlarının ve şebekenin gereksiz yere yüklenmesine sebep olan ve kayıpları artıran reaktif güç, olabildiğince minimum seviyede tutulur.

Reaktif gücü dengeleme ve akım ile gerilim arasında oluşan faz farkını olabildiğince azaltma işlemine reaktif güç kompanzasyonu denir. Eğer reaktif güç kompanzasyonu yapılmazsa, şebekede kayıplar oluşur. İletim hatları ve kablolar daha fazla akım çeker ve bu yüzden büyük gerilim düşümleri meydana gelir. Hatlarda gerilim düşümlerinin meydana gelmesi, enerji taşıma kapasitesini düşürür. Sonuç olarak kompanzasyon sayesinde daha kaliteli, daha ucuz ve daha verimli bir enerji kullanırız.

Reaktif güç kompanzasyonu, kompanzasyon kondansatörleri ile yapılır. Bir reaktif güç rölesine istenilen düzeyde yapılması gereken güç faktörü vb. ayarlar girilir. Reaktif güç rölesi, sistemi sürekli izleyerek reaktif gücün durumuna göre kondansatör banklarından kondansatör gruplarını devreye alıp çıkararak reaktif güç kompanzasyon işlemini gerçekleştirir. Ayrıca bazen de senkron motorlar sayesinde de reaktif güç kompanzasyonu yapılabilmektedir.

Binaların şebekeden çektiği reaktif gücün EPDK tarafından belirlenen sınırlar içinde kalmasını temin için proje müellifinin seçimine bağlı olarak tekil veya merkezi kompanzasyon tesisatı yapılması gerekmektedir. TEDAŞ Reaktif Güç Kompanzasyon Ceza Oranları Aşağıda verilmiştir;

 • Konut, villa, mesken abonelerde sözleşme gücüne uygun sayaç takılır, reaktif ve kapasitif ceza uygulanmaz.
 • İşletmelerde Sözleşme gücü 9 kW sonrası için reaktif, kapasitif ölçen kombi elektrik sayacı kullanımı zorunludur. Sayaç takılmadığı durumda %90 reaktif kullandığı varsayılarak elektrik fatura bedeline ilave edilir.
 • İşletmelerde Sözleşme gücü 9 kW – 49,9 kW arası %33 reaktif sınır, %20 kapasitif sınırı aştığı zaman ceza uygulanır.
 • İşletmelerde Sözleşme gücü 50 kW üstü %20 reaktif sınır, %15 kapasitif sınırı aştığı zaman ceza uygulanır.

Kompanzasyon Takibi Nerelerde Yapılmalıdır?

Reaktif tarife uygulanmayan müşterilerin elektrik iç tesislerinde kullanılacak deşarj (boşalmalı) lambaları ile eşzamanlı gücü 9 kW’ı geçen yeni yapılardaki ortak kullanım amaçlı kazan dairesi, klima ve hidrofor tesislerinde kullanılan motorlarda güç faktörünün, ilgili mevzuatta öngörülen değerine çıkarılması için, en azından yükle birlikte devreye girip çıkan kompanzasyon sistemi tesis edilmelidir.

İşletmelerde Sözleşme gücü 9 kW sonrası için reaktif, kapasitif ölçen kombi elektrik sayacı kullanımı zorunludur.

Kompanzasyon sistemleri aşağıdaki cihaz ve tesislendirmeye sahip olan yerlerde yapılmalıdır.

 • Düşük ikazlı senkron makinalar, Asenkron motorlar, Senkron motorlar,
 • Bobinler, Transformatörler, Redresörler,
 • Endüksiyon fırınları, ark fırınları, Kaynak makinaları,
 • Floresan lamba balastları, Sodyum ve cıva buharlı lamba balastları,
 • İndüksiyon prensibi ile çalışan makinalarda, özellikle elektrik motorlarında, manyetik alanların oluşması için reaktif güç gereklidir.

Kompanzasyon Kapasite Değerleme ve Periyodik Takibi Nasıl Yapılır?

 • Yapı ana girişine bağlanmak üzere projesinde gösterilen sayı ve güçte kondansatör grubu tesis edilecektir.
 • Kondansatör grupları ayrı bir panoda toplanacaktır. Kondansatörler bir ve üç fazlı olarak iki grup halinde tesis edilecektir.
 • Reaktif gücün ölçülmesi her üç fazdan ayrı ayrı yapılacaktır.
 • Reaktif güç kontrol rölesi üç fazdan gelecek bilgilere göre bir fazlı veya üç fazlı kondansatör gruplarına kumanda edebilecek karakteristikte olacaktır.
 • Devreye alınacak her bir grup kondansatör ayrı sigorta ve kontaktör üzerinden beslenmelidir.
 • Tüm kompanzasyon grubu için genel bir anahtar ve sigorta takımı bulunmalıdır.
 • Kullanılacak kontaktörler kondansatörlerin devreye girip çıkmasında oluşan akım ve gerilim darbelerine dayanıklı olmalıdır.
 • Kondansatör gruplarına ait sigortalar, şebeke geriliminin yüksek olduğu durumlardaki giriş akım darbelerine karşı yavaş tip olmalıdır.
 • Reaktif güç kontrol rölesi, faz sırasını kontrol edebilmeli ve şebeke geriliminin %10’dan daha fazla artması halinde kondansatörlerin korunması için sistemi devre dışı bırakma özelliğine sahip olmalıdır.

Kompanzasyon Kapasite Değerleme ve Takibi Ne Zaman Yapılmalıdır?

Enerji sağlayıcı kuruluş ve kullanıcı arasında anlaşmaya varılması halinde, kullanıcıya ait açma/kapama teçhizatı da ilgili dağıtım şirketi tarafından kontrol edilebilir ve işletilebilir.

Mülkiyeti kullanıcıya ait olan bu tesis ve/veya teçhizat için gerekli kontrol ara yüzünün temin edilmesi kullanıcının sorumluluğundadır.

Kompanzasyon periyodik takibi işletme içerisinde görevli teknik bir personel var ise günlük yapılmalıdır.

İşletme bünyesinde bulunan teknik bir personel yok ise yetkili bir Elektrik Mühendisinden uzaktan izleme, raporlama ve aylık gözle kontrol hizmeti alınabilir.

Kompanzasyon Sistemi ile İlgili Yönetmelikler ve Yasal Mevzuat Nedir?

14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nda tanımlanan, dağıtım sisteminin güvenilir ve düşük maliyetli olarak işletilmesi ve planlaması ile sisteme bağlı veya bağlanacak kullanıcılar ile ilgili usul ve esasların belirlenmesi amaçlanmıştır.

Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliği eşit taraflar arasında ayrım gözetilmemesi ilkeleri çerçevesinde, dağıtım şirketi ile dağıtım sistemi kullanıcılarının yükümlülüklerini, uymaları gereken tesis tasarım ve işletme kurallarını, dağıtım sisteminin planlanması ve işletilmesi hususlarında ilgili taraflara uygulanacak usul ve esasları kapsar.

Yapılması Tavsiye Edilen Diğer Test ve Ölçümler Nelerdir?

 • Topraklama Ölçümü,
 • Artık Akım Anahtarı Testi,
 • Termal Kamera ve Sıcaklık Ölçümü,
 • Elektrik Pano ve Enerji Analizi Ölçümleri,
 • Trafo Testleri,
 • Ups ve Jeneratör Testleri.

HARMONİK ÖLÇÜMÜ VE ENERJİ ANALİZİ

Enerji analizi ile sisteme bağlı cihazların elektriksel çalışma bozulmalarını önlemek için öneriler sunabiliriz.

Elektrik İzolasyon ve Yalıtım Testi yaptırmak ve ücretsiz keşif talebi için bizimle iletişim kurun.

Teknolojinin gün geçtikçe gelişmesi hayatımızı büyük ölçüde kolaylaştırmaktadır. Ancak bu teknolojiyle birlikte her geçen gün daha fazla kullanılmaya başlanan hassas elektronik ürünler enerji kalitesinden daha fazla etkilenir hale gelmektedir. Bu nedenle enerji kalitesi bu tip hassas elektronik ekipmanların sağlıklı çalışması için son derece önemlidir.

Sektörde bilinenin aksine enerji kalitesi birçok parametrenin birleşimidir. Günümüzde enerji kalitesi denince akla hemen harmonikler gelmektedir, ancak harmonikler enerji kalitesinin sadece bir bacağıdır.

Elektrik santrallerinde alternatörler tarafından üretilen gerilim tam sinüsoidale yakın olmasına karşılık, doğrusal olmayan karakteristik gösteren yüklerin artmasıyla birlikte, şebekeden çekilen akım dalga şekillerinde bozulmalar meydana gelmektedir. Şebekeden çekilen düzensiz akım şebeke empedansından dolayı şebeke üzerinde gerilim düşümüne, dolayısıyla akım ve gerilim dalga şekillerinde de bozulmalara neden olmaktadır. Akım ve gerilim dalga şekillerini bozan bu etkenlere harmonik denir.

Harmoniklerden kaynaklanan arızalar aşağıda belirtilmiştir;

 • Elektromekanik cihazlarda ve kablolarda ısınmalar,
 • Makinalarda mekanik titreşimler,
 • Ateşleme devrelerinde anormal çalışma,
 • CAD/CAM terminallerinde hafızalarında silinmeler,
 • Elektronik kart arızaları,
 • Güç kondansatörlerinde güç kayıpları, delinmeler ve patlamalar,
 • Kompanzasyon sigortalarında atmalar,
 • Kesici ve şalterlerde açmalar,
 • Röle sinyallerinin bozulması ve anormal çalışması.

Harmonik Ölçümü ve Enerji Analizi Nerelerde Yapılır?

Harmonik oluşumunda etken olan sistemlere sahip olan yerlerde yapılmalıdır.

 • Güç Elektroniği içeren tüm cihazlar,
 • Doğrultucular, Eviriciler, Çeviriciler,
 • Bilgisayarlar, Yazıcılar,
 • Kompakt floresan lambalar,
 • Doyuma giden transformatörler,
 • Ark ocakları, kaynak makinaları.

Harmonik Ölçümü ve Enerji Analizinde Hangi Cihazlar Kullanılır?

 • Fluke 437-II - 3 Faz Kayıt Fonksiyonlu Güç Kalitesi Analiz Cihazı,
 • Fluke 374 FC - True RMS Wireless AC/DC Pensampermetre,
 • Fluke 287 - 50.000 Count AC+DC True RMS Multimetre,
 • Prodigit 4016 - Dijital Güç Analizörü,
 • Lutron DW-6090A - AC Power Analizör.

Harmonik Ölçümü ve Enerji Analizi Nasıl Yapılır?

 • Enerji Analizi ile gerilim değerleri (faz-faz / faz-nötr),
 • Akım değerleri (her fazdan),
 • Gerilim değişimleri (ani gerilim düşmeleri, yükselmeleri),
 • Akım-gerilim-güç maksimum ve minimum değerleri,
 • Frekans, akım ve gerilim dalga formları,
 • Aktif güç, endüktif reaktif güç, kapasitif reaktif güç, görünen güç,
 • Güç faktörü,
 • Toplam gerilim harmonik, toplam akım harmonik,
 • Gerilim harmonikleri, akım harmonikleri kayıt altına alınarak, raporlanmaktadır.

Harmonik Ölçümü ve Enerji Analizi ile İlgili Yönetmelikler ve Yasal Mevzuat Nedir?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 03.01.2013 tarihinde Elektrik İletim Sistemi Arz Güvenilirliği ve Kalitesi Yönetmeliğine göre güç kalitesi standartları ile ilgili düzenlemede reaktif güç ve harmonik bozulumla alakalı limitler açıkça belirtilmiştir.

Ülkemizde elektrik iletim sistemi kullanıcılarının uymakla yükümlü oldukları harmonik sınır değerleri ve harmonik ölçüm sınır değerleri “Elektrik İletim Sistemi Arz Güvenirliği ve Kalitesi Yönetmeliği” [19] ile “Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliği” [20] tarafından belirlenmektedir. Akım harmonik sınır değerleri Elektrik İletim Sistemi Arz Güvenirliği ve Kalitesi Yönetmeliği’nde, gerilim harmonik sınır değerleri de Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliği’nde yer almıştır.

Yapılması Tavsiye Edilen Diğer Test ve Ölçümler Nelerdir?

 • Topraklama Ölçümü,
 • Artık Akım Anahtarı Testi,
 • Termal Kamera ve Sıcaklık Ölçümü,
 • Elektrik Pano ve Enerji Analizi Ölçümleri,
 • Kompanzasyon Kapasite Ölçümleri,
 • Trafo Testleri,
 • Ups ve Jeneratör Testleri.

TRAFO BAKIMI ve İŞLETME SORUMLULUĞU

Mühendis ve Teknik kadromuz ile trafo işletme sorumluluğu ve bakımlarını yapabiliriz.

Elektrik İzolasyon ve Yalıtım Testi yaptırmak ve ücretsiz keşif talebi için bizimle iletişim kurun.

Yüksek gerilim hattından aldığı elektrik enerjisini işletme içerisinde kullanılabilecek gerilim seviyesine uygun hale getiren veya elektrik santrallerindeki alçak gerilimi yükselten gerilim ayarlayıcıya Transformatör veya Trafo denir.

Elektrik yüksek gerilim tesislerinde, can ve mal güvenliğinin sağlanması, ekonomik kayıpların önlenmesi için gerekli işletme hizmetleri ile bu hizmetlerin yürütülmesini üstlenen işletme sorumlusu elektrik mühendisinin, görev, yetki ve çalışma yöntemlerini düzenlemek temel amaçtır.

Trafo tesisi olan yapılarda güvenlik önlemlerinin alınması, ortaya çıkan arızalarda yapılacak müdahalelere nezaret edilmesi ve gerekli manevraların yapılması, sorumlulukları ile ilgili konularda işletme sahibine rapor verilmesi, gerekli test ve bakımlarının yaptırılması, gerekli iş güvenlik malzemelerinin tesiste bulundurulmasının sağlanması hizmetlerini, EMO tarafından belgelendirilmiş, yüksek gerilimli kuvvetli akım tesislerinde teknik konulardan sorumlu elektrik yüksek mühendisi ya da elektrik mühendisinin yapması zorunludur.

Trafo Bakımı ve İşletme Sorumluluğu Nasıl Yapılır?

Trafo Bakımı başlıca iki aşamada yapılmaktadır;

1. Kesiciler için;

 • Açma-kapama süreleri ölçümü
 • Kontak geçiş direnci ölçümleri
 • Kontak açma eş zamanlılık
 • Kesici açma kapama bobinleri durumu ve çalışma gerilim aralıları
 • Kesici yardımcı kontak çalışma durumu
 • Şalt tesisi tork kontrolü
 • Genel temizlik

2. Trafolar için;

 • Trafo yağı analizi (yağlı trafolar için)
 • Sargı direnci testleri
 • İzolasyon direnci (DC)
 • Çevrim oranı testleri,
 • Bağlantı noktaları tork kontrolü
 • Genel temizlik

Trafo Bakımında Hangi Cihazlar Kullanılır?

 • SMC PME-500-TR - Devre Kesici Test Cihazı,
 • Fluke 374 FC - True RMS Wireless AC/DC Pensampermetre,
 • Fluke 287 - 50.000 Count AC+DC True RMS Multimetre,
 • Fluke 1587 FC - İzolasyon Test Cihazı + True RMS Multimetre.

Trafo Bakımı ve İşletme Sorumluluğu Ne Zaman Yapılmalıdır?

1kV ve üstü enerji ile beslenen tesisler, işletme bünyesinde Elektrik Mühendisleri Odası tarafından verilen Elektrik Yüksek Gerilim Tesislerinde İşletme Sorumluluğu Eğitimi sonrasında yetki belgesi almış bir Elektrik Mühendisi bulundurmak zorundadırlar.

İşletme bünyesinde elektrik mühendisi yok ise işletmenin Serbest Müşavir Mühendis (SMM) hizmeti veren ve yine eğitim sonrasında yetki belgesi almış olan elektrik mühendislerinden işletme sorumluluğu hizmeti alması gerekmektedir.

 • Trafo ve trafo merkezlerinin bakımı öncelikle varsa oradaki teknik personel tarafından sürekli olarak ‘gözle kontrol’ şeklinde yapılır.
 • Periyodik bakımlar en az yılda 1 kez yaptırılır.
 • Ayrıca teknik personeli bulunmayan trafo merkezlerinin bakımı da ‘gözle kontrol’ şeklinde ‘6 ayda bir’ yapılır.

Trafo Bakımı ve İşletme Sorumluluğu ile İlgili Yönetmelikler ve Yasal Mevzuat Nedir?

30 Kasım 2000 Tarih ve 24246 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanan “Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği” 60. Madde ve 18 Mart 2004 tarih ve 25406 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan “Elektrik Mühendisleri Odası Elektrik Yüksek Gerilim Tesislerinde İşletme Sorumluluğu Yönetmeliği” uyarınca, can ve mal güvenliğinin sağlanması ve ekonomik kayıpların önlenmesi için gerekli işletme hizmetleri ile bu hizmetlerin yürütülmesini üstlenen işletme sorumlusu olarak elektrik mühendisi bulunmak zorundadır.

18.03.2004 tarihinde 25406 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve 12 Ocak 2008 tarih ve 26754 sayılı Resmî Gazete ‘deki değişiklikle güncellenmiştir.

Yapılması Tavsiye Edilen Diğer Test ve Ölçümler Nelerdir?

 • Topraklama Ölçümü,
 • Termal Kamera ve Sıcaklık Ölçümü,
 • Elektrik Pano ve Enerji Analizi Ölçümleri,
 • Kompanzasyon Kapasite Ölçümleri,
 • Ups ve Jeneratör Testleri.

JENERATÖR PERİYODİK BAKIMI

Enerji kesintilerinden etkilenmemek için Jeneratör bakımlarınızı düzenli bir şekilde yapabiliriz.

Elektrik İzolasyon ve Yalıtım Testi yaptırmak ve ücretsiz keşif talebi için bizimle iletişim kurun.

Jeneratörler elektrik akımı sağlayan makinelerdir. Mekanik enerjiyi veya herhangi bir enerjiyi elektrik enerjisine çeviren sisteme Jeneratör denir.

Alternatif ve doğru akım olmak üzere ikiye ayrılan jeneratörler benzin, dizel, doğalgaz vb. yakıtlarla da çalışarak elektrik üretebilirler.

Hemen hemen her tesiste, işletmelerde, okullarda, hastanelerde, alışveriş merkezlerinde vb. büyük yerlerde jeneratör kullanılmaktadır. Özellikle işyerlerinde elektrik kesintilerine karşı kullanılan jeneratörler, aynı amaçla konutlarda da kullanılmaktadır.

Jeneratörü meydana getiren ekipmanlar, bataryanın boşaldığı zaman yeniden dolmasını ve şarj durumunda bakım çalışmalarının yapılmasını sağlamaktadır. Bu ekipmanlar aynı zamanda elverişli akım kaynaklarını ve elektrik yükünün taşınmasını sağlamaktadır.

Kendi içinde de birçok çeşidi bulunan jeneratörler, neticede elektrik akımı yaratan makinalar oldukları için, tehlike yaratmamaları ve güvenli çalışmaları açısından gerekli önlemlerin alınmış olması ve düzenli kontrollerinin zamanında yapılmış olması gerekmektedir.

Jeneratör Periyodik Bakımı Nasıl Yapılır?

 • Motor yağı ve yağ filtresi değişimi,
 • Yakıt filtresi değişimi,
 • Hava filtresi değişimi (gerekiyor ise),
 • Manifold kaçak kontrolü,
 • Turbo ses ve gezinti kontrolü,
 • Sızıntı kontrolü (yağ, su ve yakıt),
 • Gevşek bağlantı kontrolü,
 • Marş sistemi ve akü kontrolü,
 • Şarj alternatörü kontrolü,
 • Göstergeler ve OTP kontrolü,
 • Sargılar, marş motoru ve kablo bağlantı kontrolü,
 • Güç ve kumanda bağlantı kontrolü,
 • Soğutma suyu ve antifrize kontrolü,
 • Alarm ve ikaz sistemi kontrolü,
 • Takozların ve montaj sapmaları kontrolü,
 • Hareketli kısımlarda aşınma ve sürtünme kontrolü,
 • V kayışlarda gerginlik kontrolü,
 • Yılda bir kez radyatör suyu değişimi antifriz değişimi,
 • Radyatör petek kontrolü gerekiyorsa temizliği,
 • Genel temizlik,
 • Boşta ve yükte test edilmesi gerekmektedir.

Jeneratör Periyodik Bakımında Hangi Cihazlar Kullanılır?

 • Fluke BT521 - Gelişmiş Akü Test Cihazı,
 • FLUKE 1662 - Çok fonksiyonlu elektrik tesisat test cihazı,
 • Fluke 374 FC - True RMS Wireless AC/DC Pensampermetre,
 • Fluke 287 - 50.000 Count AC+DC True RMS Multimetre,
 • GW Instek GBM-3000 Serisi - Batarya Ölçer.

Jeneratör Periyodik Bakımı Ne Zaman Yapılmalıdır?

 • Jeneratörlerin günlük olarak soğuk su seviyesinin, motor yağ seviyesinin kontrolüyle birlikte akü şarj kontrolü ve sızıntı kontrolünün yapılması gerekmektedir.
 • İşletme ve üretimin kaynağı olan elektrik tesisatlarının güvenli halde kullanımı ancak bu tesisatlar asgari olarak yılda bir kez uygunluk kontrolleri yapılmalıdır.

Jeneratör Periyodik Bakımı ile İlgili Yönetmelikler ve yasal Mevzuat Nedir?

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, işyerlerinde kullanılan bütün iş makinalarının ve ekipmanlarının sağlık ve güvenlik yönünden sahip olması gereken asgari koşulları açıklamaktadır. Yönetmelik esaslarına göre kompresörlerin düzenli olarak her yıl en az bir defa yetkili makina mühendisleri, makina teknikerleri veya yüksek teknikerler tarafından kontrol ve muayene ettirilmesi gerekmektedir.

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği Madde-2’de Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili hükümler gereğince, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğindeki şartların; yeni kurulacak tesislerde uygulanması gerektiği ve kurulu mevcut tesislerde ise, açık ve belli olarak ölüm yaralanma ve yangına neden olabilecek durumlarda uygulanması zorunluluğu bulunmaktadır.

Ayrıca İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Ek-1 Madde-5’te yer alan Elektrik Tesisatı ile ilgili hükümler gereğince; “Elektrik tesisatının projelendirilmesi, kurulması, malzemesinin ve koruyucu cihazlarının seçimi kullanılacak gerilime ve ortam şartlarına uygun olarak yapılır ve bakımı, onarımı, kontrolü ve işletilmesi sağlanır. Bu kapsamda yapılacak testlerde TS HD 60364-4-43 standardı göz önünde bulundurulur ve gerekli kayıtlar tutulur.” Yukarıdaki Yönetmelik mevzuatlarına göre işverenlerin elektrik test ve kontrollerini belirli periyotlarda (1 yıl) kontrol ettirmeleri ve kontrol raporlarının muhafaza edilmesi önem arz etmektedir.

Yapılması Tavsiye Edilen Diğer Test ve Ölçümler Nelerdir?

 • Topraklama Ölçümü,
 • Termal Kamera ve Sıcaklık Ölçümü,
 • Elektrik Pano ve Enerji Analizi Ölçümleri,
 • Trafo Testleri.

PERİYODİK MUAYENE, TEST VE ÖLÇÜM TEKLİFİ ALABİLİRSİNİZ

Periyodik muayenenizi yaptırarak enerji kayıplarından kurtulabilirsiniz.

TOP Call Now Button