Projelerinizin yapım ve tedariğinin verimli olması proje yönetimi ile doğru orantılıdır. İyi bir yönetim proje yapım maliyeti ve yapım süresini doğru bir şekilde hazırlamaktan gelir.

UYGULAMA VE TAAHHÜT

Elektrik Uygulama ve Taahhüt Departmanımız konut, eğitim, sağlık, kamu ve endüstriyel gibi tüm yapı sınıflarında elektrik iç tesisatının ve dağıtım tesisinin bütün uygulamalarını gerçekleştirmek üzere uzman bir ekipten oluşmaktadır.

Günümüz elektrik teknolojilerini yakından takip eden, imalat ve uygulama yöntemlerini sürekli geliştiren ve teknik kadrosunun bilgi seviyesini sürekli güncelleyen bir yapımız bulunmaktadır.

Ekibimiz, yaptığı işler ile ilgili aldığı teknik eğitimini sektör deneyimiyle birleştirmiş, imalat ve montaj süreci boyunca hızlı hareket eden, doğru olanı yapan ve her zaman çözüm odaklı yaklaşarak prestijli yapılar ortaya çıkartmaktadır.

Yeni kurulacak tesislerde, kurulu tesislerin tamamen değiştirilmesi durumunda, kurulu tesislerde açık ve belli olarak ölüm yaralanma ve yangına neden olabilecek durumlarda, kurulu tesislerde bozukluk yada değişikliğin yakındaki diğer tesislerde önemli karışıklık yada tehlikeler doğurması durumunda, kurulu bir tesisi esasına etki etmeyecek biçimde yapılacak genişletmelerin, değişikliklerin ve onarmaların yalnızca bu bölümlerinde “Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği” kapsamında uygulama yapılmalıdır.

Yapılan imalat ve uygulama işlerinin güncel mevzuatlara uyumlu halde yapılması, proje ve uygulama bütünlüğünün sağlanması, devreye alma ve üretim/hizmet faaliyetleri sürecinde yapı işlevini kolaylaştırması ve verimli bir uygulama sağlanması müşteri memnuniyeti adına başlıca hedeflerimizdir.

KUVVETLİ AKIM UYGULAMALARI

Elektrik temel sistemlerinin yapımını en verimli şekilde sizin için yapabiliriz.

Kuvvetli Akım Uygulamaları hizmetlerimiz için bizimle iletişim kurun.

Elektrik kuvvetli akım tesisleri; insanlar, diğer canlılar ve eşyalar için bazı durumlarda (yaklaşma, dokunma vb.) tehlikeli olabilecek ve elektrik enerjisinin üretilmesini, özelliğinin değiştirilmesini, biriktirilmesini, iletilmesini, dağıtılmasını ve mekanik enerjiye, ışığa, kimyasal enerjiye vb. enerjilere dönüştürülerek kullanılmasını sağlayan tesislerdir.

Yapıların ya da yapı kümelerinin içinde doğru akımlarda 600 V, alternatif akımlarda faz-faz arası 1000 V. a kadar (1000V dahil) olan gerilimle kurulan her türlü kuvvetli akım tesislerini kapsar.

Kuvvetli akım tesislerini her türlü işletme durumunda, cana ve mala herhangi bir zarar vermeyecek ve tehlike oluşturmayacak bir biçimde yapılması gerekmektedir.

Kuvvetli akım tesislerinin tasarımlanmasında ve yapımında, teknik ve ekonomik bakımlardan birbirine çok yakın birkaç çözümün bulunması ve bunlar arasından doğaya en az zarar veren çözüm seçilmelidir.

REVA GRUP A.Ş. tüm yapı sınıflarında aşağıda belirtilen sistemlere ait uygulamalarda hizmet sunmaktadır.

1. Yapı Alçak Gerilim Panoları

 • Şantiye ve Sayaç Panoları
 • Dahili ve Harici Tali Dağıtım Panoları
 • Exproof ve MCC Tip Panolar
 • IP Sınıflı ve Tip Testli Panolar
 • Otomasyon ve Özel Sistem Panoları

2. İç Tesisat Enerji Dağıtım ve Priz Tesisatı Sistemleri

 • Priz Tesisatları
 • Mekanik Cihaz Bağlantıları
 • Endüstriyel Cihaz Bağlantıları
 • Elektronik Cihaz Bağlantıları
 • Bus-Bar Dağıtım Sistemi

3. Kablo Taşıyıcı ve Kanal Sistemleri

 • PVC Borulama ve Buat Sistemi
 • Sıva Üstü Kablo Kanalı Sistemi
 • Askı Tipli Kablo Kanalı Sistemi
 • Döşeme Altı Kablo Kanalı Sistemi
 • Yeraltı Kablo Kanalı Sistemi

4. Aydınlatma ve Aydınlatma Otomasyon Sistemleri

 • Genel İç Dekoratif Aydınlatma
 • Yol, Park ve Bahçe Aydınlatması
 • Saha Aydınlatması
 • Pano ve Reklam Aydınlatması
 • Havuz Aydınlatması
 • Bus-Bar Aydınlatma Uygulamaları
 • Exproof Aydınlatma Uygulamaları
 • Led Aydınlatma Uygulamaları
 • KNX Aydınlatma Otomasyonu

5. Topraklama ve Yıldırımdan Korunma Sistemleri

 • Koruma Topraklaması
 • İşletme Topraklaması
 • Yapı İç Tesisat Topraklaması
 • Potansiyel Dengeleme Topraklaması
 • Endüstriyel Tesis Topraklaması
 • Mekanik Cihaz Topraklaması
 • Aktif Paratoner Sistemi
 • Faraday Kafesi ve Franklin Sistemi

6. Kesintisiz Güç Kaynağı Ups ve Jeneratör Sistemi

 • Online UPS Sistemi
 • Modüler UPS Sistemi
 • Dinamik UPS Sistemi
 • Regülatör Sistemi
 • Redresör Sistemi
 • Frekans Konvertör Sistemi
 • Statik Anahtarlama Sistemi
 • Dizel Elektrojen (Jeneratör) Sistemi

7. Otomasyon, Ölçü ve İzleme Sistemleri

 • Bina Yönetim ve Kontrol Otomasyonu Sistemi
 • Enerji İzleme ve Kontrol Otomasyonu Sistemi
 • MCC, EMC ve DCS Pano Sistemi
 • Proses Kontrol ve Otomasyon Sistemi
 • Ulaşım Otomasyon Sistemi
 • Isıtma Soğutma Kontrol ve Otomasyon Sistemi
 • Merkezi Saat Sistemi
 • Enerji İzleme ve Kontrol Sistemi

ZAYIF AKIM UYGULAMALARI

Elektrik iletişim ve güvenlik sistemlerinizi kurabiliriz.

Zayıf Akım Uygulamaları hizmetlerimiz için bizimle iletişim kurun.

Elektrik kuvvetli akım uygulamaları; yapılar içerisinde ve yapı ile dış varlıklar arasında iletişim, güvenlik ve kontrol amaçlı kurulan sistemleri kapsamaktadır.

Zayıf Akım sistemleri normal durumlarda, insanlar ve eşyalar için tehlikeli olan akımların meydana gelemediği tesislerdir.

Zayıf Akım Tesislerin yapılmasında yürürlükteki Bayındırlık ve İskân Bakanlığı “Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamesi” esas alınmalıdır.

Tesisler yapılırken, gelecekteki genişlemeler ve yapım işleri sırasında işletmenin süreceği göz önünde bulundurulmalıdır.

REVA GRUP A.Ş. tüm yapı sınıflarında aşağıda belirtilen sistemlere ait uygulamalarda hizmet sunmaktadır.

1. Çağrı ve Haberleşme Sistemleri

 • Işıklı ve Numaratörlü Çağırma Sistemi
 • Hemşire Çağrı Sistemi
 • Diafon ve Dış Kapı ile Konuşma Sistemi
 • Engelli İkaz ve Haberleşme Sistemi
 • Yapı İçi Kapalı Devre Telefon Sistemi
 • Telefon Santral Sistemi
 • ISDN Tip Sayısal Telefon Santral Sistemi

2. Yangın Algılama ve İhbar Sistemi

 • Konvansiyonel Yangın Algılama ve İhbar Sistemi
 • Akıllı Adresli Yangın Algılama ve İhbar Sistemi

3. Acil Durum Aydınlatma ve Yönlendirme Sistemi

 • Acil Durum Aydınlatma Sistemi
 • Acil Durum Yönlendirme Sistemi
 • Taşınabilir Acil Aydınlatma Sistemleri

4. Genel Yayın (Seslendirme) ve Anons Sistemi

 • Profesyonel Sahne Ses Sistemi
 • Genel Müzik ve Sesli Yayın Sistemi
 • Acil Anons Sistemi
 • Kablosuz Ses Sistemi

5. Televizyon Yayın Sistemleri

 • FM-VHF-UHF Televizyon Sistemi
 • Uydu Yayın Televizyon (SMATV) Sistemi
 • Kablolu İnteraktif Televizyon (CATV) Sistemi
 • Master Yayın Televizyon (MATV) Sistemi
 • İnternet Yayın Televizyon (IPTV) Sistemi

6. Veri İletişim (Data) Sistemi

 • IP Adresli Veri İletim Sistemi
 • Yerel İletişim (LAN) Ağ Sistemi
 • Geniş Alan İletişim (WAN) Ağ Sistemi
 • Yapısal Kablolama ve Sonlama Sistemi
 • Data Center ve Server Yönetimi
 • Wireless ve Access Point Sistemi
 • Veri Depolama ve Sunucu Sistemi

7. Kapalı Devre Görüntüleme Sistemi (CCTV)

 • IP Görüntüleme Sistemi
 • Analog Görüntüleme Sistemi
 • Şantiye İzleme ve Time Laps Kamera Sistemi

8. Güvenlik Sistemi

 • Kartlı Geçiş Kontrol Sistemi
 • Otopark Giriş, Çıkış İzleme Sistemi
 • Hırsız Alarm ve İhbar Sistemi

ELEKTRİK DAĞITIM TESİSLERİ UYGULAMALARI

Elektrik dağıtım tesislerinizin tedarik ve kurulum sürecini gerçekleştirebiliriz.

Elektrik Dağıtım Tesisleri Uygulamaları hizmetlerimiz için bizimle iletişim kurun.

Elektrik Dağıtım Tesisleri; elektrik enerjisinin yerel koşullara bağlı olarak belli yerlerde üretilmesi, şebeke ağı ile en üst düzeyde toplanması sürecinden sonra tüketicinin yakınına iletilmesi yoluyla son kullanıcıya taşınmasıdır.

Tesisler gerek işletme gerekse onarım ve bakım için kısa sürede çabuk ve güvenle izlenebilecek biçimde açık olarak düzenlenmelidir. Bütün önemli tesis bölümlerine ve aygıtlara kolayca ulaşılabilmeli, bunlar zorluk çekilmeden yerlerine konulabilmeli ya da yerlerinden çıkarılabilmelidir. Aynı tesiste değişik gerilim ve akım türleri bulunursa bunlarla ilgili tesis bölümleri olabildiğince ayrı gruplar halinde toplanmalı ve yer bakımından da birbirinden ayrılmalıdır.

Tesisler arıza, onarım ve bakım nedeniyle çeşitli bölümlerin devre dışı olması durumunda da işletmenin olabildiğince kesintisiz sürebileceği biçimde bölümlere ayrılarak düzenlenmelidir. Devre dışı edilen tesis bölümleri ya da aygıtlar uygun ve kolayca görülebilecek ayırma düzenleri ile gerilimsiz duruma getirilebilmelidir.

Tesisler yapılırken, gelecekteki genişlemeler ve yapım işleri sırasında işletmenin süreceği göz önünde bulundurulmalıdır.

REVA GRUP A.Ş. tüm yapı sınıflarında aşağıda belirtilen sistemlere ait uygulamalarda hizmet sunmaktadır.

1. Alçak Gerilim Dağıtım Panoları

 • Alçak Gerilim Dağıtım Panoları
 • Kompanzasyon, Aktif-Pasif Harmonik Filtre Panoları
 • Direk Tipi Trafo Ölçüm ve Elektronik Sayaç Panoları

2. Direkler

 • Demir ve Beton Direkler
 • Direkler, Donanımları ve Hatların Bakımı
 • İzolatör, Travers ve Konsollar

3. İletkenler ve Kablolar

 • Çıplak İletkenler
 • Yeraltı Kabloları
 • Kablo Başlıkları

4. Havai Hat Enerji Taşıması

 • Havai Hat Tesisi
 • Parafudr ve Sigortalar

5. Topraklamalar

 • Koruma Topraklama Sistemleri
 • İşletme Topraklaması ve Özel Topraklama

6. Transformatörler

 • Güç, Ölçü Transformatörleri Montajı ve Bakımı
 • Kumanda Elemanları ve Koruma Sistemleri Bakımı
 • Trafo ve Koruma Sistem Arızaları Onarımı

7. Orta Gerilim Hücre Yerleşimi

 • Giriş, Çıkış ve Ölçü Hücreleri
 • Kesici ve Ayırıcı Hücreleri

8. Koruma Röleleri

 • Kısa Devre Koruma Röleleri
 • Toprak Kaçağı Koruma Röleleri
 • Aşırı Akım ve Gerilim Koruma Röleleri
 • Buchholz Röleleri

TEKNİK BAKIM ve ONARIM

Mevcut işletmelerinizde arıza, revizyon ve tadilat süreçlerinde bakım ve onarımları sağlayabiliriz.

Teknik Bakım ve Onarım hizmetlerimiz için bizimle iletişim kurun.

Teknik Bakım ve Onarım departmanımız konut, eğitim, sağlık, kamu ve endüstriyel gibi tüm yapı sınıflarında elektrik iç tesisatının ve dağıtım tesisinin bütün uygulamalarında gerçekleşecek bakım ve onarım faaliyetlerinde görev almak üzere uzman bir ekipten oluşmaktadır.

Tesislerin ve aygıtların teknik belgelerinde belirtilen aralıklarda bakım ve onarımları yapılmalıdır. Yapılan bakım ve onarımlar kalıcı bir şekilde kaydedilmelidir.

Ekibimiz yapınıza ait sistemlerin güvenilir ve verimli olarak kullanılabilirliğinin arttırılması, bakım harcamalarının maliyetlerinin minimize edilmesi, öngörülmeyen kayıpların saptanması ve fizibilite çalışmaları yapmaktadır.

Ekibimiz, yaptığı işler ile ilgili aldığı teknik eğitimini sektör deneyimiyle birleştirmiş, bakım ve onarım süreci boyunca hızlı hareket eden, doğru olanı yapan ve her zaman çözüm odaklı yaklaşarak prestijli yapılar ortaya çıkartmaktadır.

REVA GRUP A.Ş. tüm yapı sınıflarında aşağıda belirtilen sistemlere ait uygulamalarda hizmet sunmaktadır.

 • Teknik işletme bakımları
 • Mevcut durum arıza tespit ve analizi
 • Can güvenliği kontrol hizmetleri
 • Enerji izleme ve etüt sistemleri
 • Periyodik bakım hizmetleri
 • Elektrik tesisleri kabul hizmetleri
 • İsteğe bağlı kontrol ve hizmetler
 • 7/24 çağrı bazlı destek ve arıza müdahale hizmetleri

YENİ ABONELİK ve TALEP

İşletmenize veya yapınıza enerji ihtiyacı için Elektrik Dağıtım Şirketlerinden Elektrik Talep Sürecinizi takip edip sonuçlandırabiliriz.

Yeni Abonelik ve Elektrik Talep hizmetlerimiz için bizimle iletişim kurun.

Yeni Abonelik ve Talep departmanımız konut, eğitim, sağlık, kamu ve endüstriyel gibi tüm yapı sınıflarında elektrik iç tesisatının ve dağıtım tesisinin bütün uygulamalarında gerçekleşecek elektrik abonelik hizmetlerini resmi makamlarca sağlayan birimdir uzman bir ekipten oluşmaktadır.

Ekibimiz yapınıza ait enerji talep ve müracaat sürecinde enerji sağlayıcı kurulu ile koordinasyonlu bir şekilde ve güncel mevzuata uygun çalışmalar yapmaktadır. İhtiyaç analizi yaptıktan sonra resmi dosya hazırlanması, tesislendirme süreci takibi ve muayene süreci kontrolü yetkili mühendislerimiz tarafından yapılmaktadır.

Bir abonenin şebekeye bağlanması için yüksek veya alçak gerilim şebekesinden besleme hattı çekilmesi işi, İşletme gerekli veya uygun gördüğünde tesis sahibi tarafından yapılır. İşletme isterse, giderleri tesis sahibince karşılanmak koşulu ile bu işleri kendisi yapar. Besleme hattı şebekenin bir parçası olup, işletmeye aittir.

İlgili kanunlar ve yönetmeliklere göre elektrik iç tesis projesini yürürlükte bulunan Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği’ne uygun olarak hazırlama yetkisine sahibiz.

REVA GRUP A.Ş. tüm yapı sınıflarında aşağıda belirtilen sistemlere ait uygulamalarda hizmet sunmaktadır.

 • Şantiye (Geçici) Elektrik Talebi
 • Nihai (Daimî) Elektrik Talebi
 • Ek Bağlantı Talebi
 • Güç Artırılması Talebi
 • Güç Azaltılması Talebi
 • Güç Birleştirme Talebi
 • Güç Ayrıştırma Talebi
 • Kısa Süreli Talep
 • Ölçümsüz Baz İstasyonu Talebi
 • Ölçümsüz Diğer Talepler
 • Park-Çevre Aydınlatma Talebi

PERİYODİK MUAYENE, TEST VE ÖLÇÜM TEKLİFİ ALABİLİRSİNİZ

Periyodik muayenenizi yaptırarak enerji kayıplarından kurtulabilirsiniz.

TOP Call Now Button